Kategorier
Relining

Hur gör man relining i Stockholm

När rörstammarna i en fastighet i Stockholm börjar bli dåliga så måste man göra en mer omfattande åtgärd. I stället för att byta ut allt kan man göra relining.

Rörstammar av gjutjärn kan hålla i mellan 40 och 50 år. Men har man en fastighet som är mer än 30 år så bör man undersöka hur stammarna i avloppen ser ut. Det enklaste sättet att kontrollera rören är att kontakta ett företag som arbetar med relining och be dem om en rörinspektion.

Med hjälp av en liten filmkamera kan man inspektera rörens insida och se om de behöver renoveras eller bytas ut. Att åtgärda gamla eller slitna rör en förebyggande åtgärd. Man slipper att drabbas av vattenläckor eller översvämningar som kräver akuta insatser.

Relining är ett snabbt och ekonomiskt fördelaktigt sätt att åtgärda gamla stammar

Relining, eller rörinfodring som det också kallas, är en modern metod att restaurera gamla eller slitna rör. Istället för att byta ut hela rörstammen så rengörs den. Därefter sprutar man in en skyddande hinna av polymer som lägger sig på rörens insida. På detta sätt slipper man riva ut de gamla rören.

Relining går betydligt snabbare än att byta ut det gamla rörsystemet. De boende behöver inte flytta ut och man slipper riva upp väggar och golv. Fler och fler väljer därför att investera i effektiv relining i Stockholm. Metoden kan också användas till ventilationskanaler. Relining är en resurssparande metod eftersom man tar tillvara på de rör som finns.