Kategorier
Utbildning

Så här kan du få ett intyg för heta arbeten

Svetsloppor, öppna flammor och explosiva ämnen är farliga att handskas med. Du måste gå en kurs inom heta arbeten för att få utföra riskfyllda arbetsuppgifter.

En del arbetsuppgifter innebär risk för att en brand ska starta eller sprida sig. Det kan till exempel vara svetsning, takläggning eller ogräsborttagning. Dessa arbetsuppgifter kallas för “heta arbeten” och för att du ska få utföra dem krävs det att du har genomgått en certifierad utbildning. Försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att alla som utför heta arbeten på en arbetsplats ska vara behöriga för det.

Det är Brandskyddsföreningen som står bakom utbildningarna för heta arbeten men det är väldigt vanligt att andra företag, föreningar eller privatpersoner sköter själva utbildningen. Om man har ett gällande heta arbeten-certifikat och har god pedagogisk erfarenhet kan man bli godkänd som utbildare. Om du ska gå en heta arbeten-kurs bör du därför säkerställa att utbildningen faktiskt är godkänd och att personen som håller i kursen är behörig.

Så får du ett certifikat inom heta arbeten

Om du vill arbeta med heta arbeten måste du först bli certifierad. En del arbetsgivare bekostar utbildningen för sina anställda men du kan bli mer attraktiv för fler arbetsgivare om du redan har gått en utbildning inom brandfarliga arbetsuppgifter. Så anmäl dig till en heta arbeten-kurs för att lära dig hur du hanterar gnistor, flammor och andra typer av brandfarliga ämnen.

När du har gått kursen och har blivit godkänd kommer du få ett intyg som visar att du klarar av att utföra alla typer av heta arbeten på ett säkert sätt. Intyget gäller i fem år från den dagen då det utfärdades, vilket innebär att du kommer behöva gå om kursen i framtiden. Det är viktigt för att hålla dina kunskaper färska och uppdaterade.