Kategorier
Artiklar

Badrumsrenovering – tips och råd

Vilket rum är det som står överst på önskelistan vad gäller renovering? För många så finns det två rum som sticker ut och det är badrummet och köket. Man ser att framförallt badrummet kommit att bli allt mer populärt att renovera och detta som en direkt följd av att rummet i fråga ändrat karaktär. Idag är badrummet mer av en frizon än tidigare. Vi behöver en plats i det egna hemmet för att ladda våra batterier, lugna ned oss och stressa av. Badrummet blir den platsen och därför ser man också en tydlig ökning av antalet badrumsrenoveringar i Sverige. 

En badrumsrenovering är emellertid ett projekt som skiljer sig från hur andra typer av renoveringar ser ut. Funderar du på en badrumsrenovering i Stockholm så bör du vara medveten om att det är ett komplext projekt där du, åtminstone i någon mån, kommer att behöva professionell hjälp. Det handlar om en renovering i ett våtrum och med detta kommer också högre krav på ett professionellt utförande från exempelvis försäkringsbolag. Till detta kommer även frågor som rör installationer och dragning av elektricitet som man inte får utföra på egen hand. Kombinationen fukt/vatten och elektricitet är livsfarlig och kräver behörighet för att hantera. 

Allt detta gör att en badrumsrenovering i Stockholm kräver planering och kunskap. Vad kan du göra på egen hand, vad får du göra och hur hittar du ett företag som kan hjälpa dig mer resten? Att en badrumsrenovering dessutom kostar ganska mycket pengar gör att marginalerna för ett misslyckande blir än mindre. Minsta fel blir kostsamt och gör att projektet tar längre tid. En tydlig rekommendation är därför att man som privatperson väljer professionell hjälp rakt igenom projektet med din badrumsrenovering i Stockholm. 

Totalentreprenad vid badrumsrenovering i Stockholm 

Genom att välja totalentreprenad i samband med en badrumsrenovering så får man som privatperson en större trygghet. Det innebär att du väljer en och samma firma för hela projektet och där allt från exempelvis betonghåltagning, dragning av rör och ledningar, installationer och montering inkluderas i tjänsten. Fördelen med totalentreprenad är att man håller tidsplanen bättre och att det finns en vana av att arbeta tillsammans. Den långa ledtid som annars kan förekomma försvinner och detta gör att man i slutändan ofta också kommer billigare undan än om man som privatperson väljer flera olika företag för varje moment. 

Givet dock är följande: du måste hitta ett företag som A) erbjuder totalentreprenad och som B) de facto har kapacitet för att klara av allting som inkluderas i en badrumsrenovering. Det kommer att ställa krav på din förmåga att undersöka och ta reda på fakta. Rådet är att du tar in så många offerter som möjligt och att du ser till att träffa företagen för att få en bild av vilka de är. Därefter ska du fokusera på att kontrollera behörighet, certifikat, yrkesbevis och andra saker. Garantier och försäkringar är även det viktigt att säkerställa innan du går vidare. En annan viktig detalj gäller referenser: var har man tidigare genomfört en badrumsrenovering i Stockholm – och hur nöjda är de kunderna med jobbet? Kolla alltid upp detta! 

En badrumsrenovering ger dig möjlighet att använda Rot-avdraget och det innebär konkret att du kan dra av 30% av den totala kostnaden för arbetet. Genom att använda dig av Rot så blir priset rimligt och humant. Det gör att du inte aktivt behöver söka den absolut billigaste partnern för projektet. Kvalitet kostar och misstag blir dyra. Rätt företag är en rejäl investering.

Fler tips: https://www.stockholmsbadrumsrenovering.se/