Kategorier
Trädfällning

Trädfällning är en del i en arborist vardag

Trädfällning är inget som vem som helst kan ge sig på. Det krävs kunskap att fälla ett träd så att det faller åt rätt håll utan att skada folk eller byggnader.

Att fälla träd är inget man ska gå runt och göra på fritiden för att man inte har något annat vettigt att ta sig för. Det finns säkert bättre sätt att slå ihjäl tiden på. Man kan skaffa sig en hobby och pyssla med den istället.

Tycker man att det bästa man vet är att fälla träd kan man gå en utbildning till arborist. Då kan man fälla träd varenda dag och få betalt för det. Innan man fått ett rykte om sig att man är duktigt på trädfällning kan man behöva lite tid för övning.

Trädfällning på grannens tomt kan stå dig dyrt

Det är inte tillåtet att fälla träd hur som helst i naturen och det kan innebära böter att fälla träd på en grannes tomt. Har grannen ett träd som står i vägen för dig på ena eller andra sättet gör du klokast i att ta ett samtal med dina grannar innan du fäller ett träd där.

Det är viktigt att en trädfällning utförs på ett säkert sätt. Man bör ta flera saker i beaktande innan man sätter igång. För det första ska man ha säkerhetsreglerna klart för sig och använda skyddskläder enligt de riktlinjer som finns.

Trädfällning är inget för amatörer

Har du aldrig fällt ett träd förut ska du se till att den första gången du gör det är under adekvat ledning. Då riskerar du inte att trädet faller åt fel håll och skadar någon annan människa eller ett djur som är i närheten.

En såg eller en motorsåg är det som används i de allra flesta fall. Ett stort träd kan behöva hanteras av en motorsåg. Det är ett verktyg som kan orsaka stor skada på dig om du inte vet hur man sköter en sådan.

Läs mer information och tips för dig här: wasatradfallning.se