Kategorier
El

Villaägare kan spara pengar med hjälp av elektriker

Att äga ett hus eller en villa innebär dels att man har lagt ut väldigt mycket pengar för att kunna köpa denna och att man dels också har väldigt många kostnader som löpande kommer att dyka upp. Det handlar till en stor del om att saker och ting går sönder och att man då som husägare måste betala dessa utgifter ur egen ficka.

Man har inte samma stabila grund att stå på som man har som medlem i en hyres- eller bostadsrättsförening och av den anledningen så måste man också hela tiden bygga upp en budget som kan täcka detta. Något som alltså inte är så lätt om man hela tiden ska betala av de dyra lång som man tagit för huset i fråga. Är detta då ett slags moment 22 som inte går att lösa, kan en lösa de oförutsedda utgifter som kommer utan att ta ytterligare lån från banken?

En sparsammare livsstil

Ja, det kan han naturligtvis göra och allting handlar här om – oberoende av hur mycket man tjänar – om att göra sin egen bostad så billig som möjligt att leva i samt att förändra sin egen livsstil så att den blir mindre kostsam (utan att den för den sakens skull blir tråkig, det är inget eremitliv vi förespråkar här).

Om vi fortsätter med hur en husägare kan göra för att kunna lägga undan mer pengar som dels kan täcka de utgifter som kommer och som dels också kan göra att denne får mer pengar över till att exempelvis resa tillsammans med sin familj så kan vi peka på en väldigt bortglömd punkt. Det man ska komma ihåg här är att man som husägare faktiskt kan leva betydligt bättre och billigare än vad en person kan göra i en bostadsrätt.

Anledningen till detta är att man som husägare själv kan påverka och har en större valfrihet gällande exempelvis energi (installera bergvärme, skaffa frånluftsvärmepump, sjövärmepump etc). Detaljer som kostar till en början, men som därefter bara sparar pengar. En investering!

Tips: kontakta en elektriker

Med detta sagt så kommer tipset om hur denna villaägare kan göra för att få mer pengar i sin plånbok. Vi säger här att han har en familj där två stycken tonåringar finns – något vars anledning kommer att framgå senare.

  • Kontakta en elektriker. Denne villaägare bör kontakta en elektriker för en genomgång av hur mycket el som förbrukas varje månad. I och med att det i denna familj finns två tonåringar så är chanserna ganska goda att denne elektriker kommer att peka på en stor problematik. Många familjer (speciellt där tonåringar finns) förbrukar mer el än de behöver; laddare är i, datorer och tv-apparater står på och lampor lyser. Här kan denne elektriker koppla in en slags strömbrytare som gör att man – med ett tryck – släcker allt i ett rum. Perfekt innan man går och lägger sig. Vidare kommer denne elektriker även att göra en genomgång av vitvaror (stora energitjuvar!) och eventuellt föreslå byten av dessa mot modernare modeller. Dessutom så kan det vara så – och vi säger här detta hus är gammalt – att elen är feldragen och därmed kostsam i onödan. Kort sagt; att anlita en elektriker för en genomgång är ett enkelt sätt att spara väldigt mycket pengar – till en billig kostnad.